Poľovné sk./ hunting tests

IMG_7912

Farbiarske skúšky malých plemien 

Roe blood tracking test for small breeds

DECIBELLE od Veselý Anežky
28.5. OKO SPZ Malacky
úspešne absolvovala Farbiarske Skúšky Malých Plemien – s počtom bodov 100, limitná známka 2b – sliedenie : v tom teple sa jej moc po lúke behať nechcelo :/ ako aj nám všetkým. Bol to naozaj horúci deň – v chládku teplota vyliezla až na 25 `C. Stopu zvládla na plný počet bodov, aj keď sa nám podarilo vyžrebovať poradové číslo 8 – teda sme boli v našej skupine posledné a museli sme čakať, kým prídeme na rad. Za krásny deň ďakujem mojej Decibelle

3

O autorovi